Ada apa dengan masjid??

Cetak

 MEMBENTUK POTENSI ANAK DENGAN MASJID

Masjid adalah sumber kekuatan, keunggulan dan kegemilangan umat Islam. Ini bermaksud, umat yang gemilang pada zaman awal Islam mendapat sumber kekuatan mereka daripada masjid. Malah tamadun Islam yang mula bertapak di Madinah juga memperlihatkan bahawa masjid boleh menjadi satu institusi yang mampu menyatukan ummah berlainan bangsa di bawah naungan Islam. Namun realiti pada hari ini menyaksikan kegemilangan dan keunggulan masjid dalam menjana kekuatan ummah semakin pudar lantaran begitu banyak pusat-pusat kegiatan masyarakat diwujudkan secara khusus. Dengan demikian, peranan masjid seakan-akan menjadi semakin sempit. Kefahaman masyarakat terhadap fungsi sebenar masjid juga turut berubah terutamanya dari kaca mata golongan remaja atau belia. Akhirnya membuatkan remaja jauh dari masjid dan hanya mengenali masjid secara zahir, tidak secara hakikat. Masjid adalah ponsi awal dalam proses perkembangan umat Islam. Pada zamzn Rosulullah SAW. Masjid sangat berarti karena masjid juga dapat menyatukan umat Islam dalam segala lapisan masyarakat. Bangunan awal yang telah dibangunan oleh Rasulullah SAW. Pada masanya setelah hijrah ke Madinah(Yastrib) adalah masjid , agar sluruh masyarakat islam dapat berkumpul dan membuat kegiatanyang baik. Dengan adanya masjid maka tentu umat islam dapat mengadakan pertemuan dan kegiatan, karena fungsi awal dari masjid adlah sebagai agen perubahan. Merujuk kepada tujuan Rasulullah dengan membangun masjid kami segenap maha siswa prodi matematika UM Jember mengadakan kegiatan keislaman dimasjid terdekat dan di lobi FKIP dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi segenap masyarakat untuk dapat bermuhasabah diri dengan menambah ilmu pengetahuan Islam dan kami pun bertujuan untuk dapat mengembangan potensi kami dalam mensyiarkan agama Islam ini. Universitas Muhammadiyah Jember telah banyak mengadakan kegiatan yang berkenaan tentang ke Islaman. Dengan tujuan untuk untuk memberikan wadah kepada mahasiswa yang memiliki bakat dalam kegiatan ini serta mengajak masyarakat setempat serta para mahasiswa untuk mengkaji Islam dengan lebih baik lagi.